Dolfijnen

Leeftijd: 8-12 jaar
Opkomst:

Elke zaterdag:
10:00-12:30

 

Zeeverkenners

Leeftijd: 12-18 jaar
Opkomst:

Elke zaterdag:
13:00-17:00

Loodsen

Leeftijd: Vanaf 18 jaar
Opkomst:

Elke zaterdag:
Vanaf 13:00

Vrijwilligers

Leeftijd: Vanaf 16 jaar
Opkomst:

Geen vaste opkomsten

 

Spel voor waterscouting

Middenboven

Bij waterscouting spelen meiden en jongens van alle leeftijden samen het Scoutingspel waarbij ze tegelijkertijd de vaardigheden voor het veilig varen in zeilboot, roeiboot of motorvlet leren. Het spelen van dit spel in de verschillende speltakken is een belangrijk onderdeel van Scouting en vormt één van de succesfactoren van Scouting Suanablake.

Vaardigheden en talenten

CWO logoBinnen Scouting is er veel aandacht voor het kunnen ontwikkelen van talenten en vaardigheden. Dit begint al op jonge leeftijd. Zo kunnen jeugdleden extra vaardigheden in de vorm van insignes behalen, waardoor zij spelenderwijs leren maar ook hun CWO-diploma's halen voor bijvoorbeeld roeien of zeilen.

Ook vrijwilligers worden gestimuleerd hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Zo kunnen vrijwilligers bij waterscoutinggroepen bijvoorbeeld worden opgeleid in het behalen van vaarbewijzen I en II, CWO-diploma’s of opgeleid worden tot instructeur CWO om zo hun kennis weer door te kunnen geven.

CWO vaarroute cwo 2021 scaled

 

Opleiding in de nautische sector

Naast het belang van Scouting om met meer deskundigheid veiliger te kunnen varen, biedt Scouting haar leden ook een podium in hun ontwikkeling richting opleiding en werk in de nautische sector. Wat waterscouts als jeugdlid of vrijwilliger ervaren, leren en waar zij plezier aan beleven, kan bijdragen aan de keuze die zij maken voor een (beroeps)opleiding en/of beroep. Dit bleek ook uit een eerder onderzoek onder waterscouts: gemiddeld 33% van de waterscouts tussen de 15 en 17 jaar heeft belangstelling voor een opleiding in de nautische sector.

Binnen Waterscouting Suanablake zijn in de loop der jaren ondertussen al verschillende leden werkzaam in de maritieme sector, zij het de binnenvaart, offshore, of de techniek.

 

Agenda

Geen evenementen

Webmail

 Inloggen

op Scouting Suanablake Mailbox

 

Sponsoren

Start Winterseizoen

Het winterseizoen is weer begonnen, en dus was het weer tijd om de vletten uit het water te halen. Onze dank gaat uit naar:

- Roelof en Richard van de Unimogclub Hoekse waard voor het uit het water hijsen van alle vletten met hun Unimog

- Autobedrijf Voigt voor het ter beschikking stellen van zijn trailer en wagen om de vletten te transporteren

- Familie Kooij die, net als vorig jaar, hun erf ter beschikking stellen voor alle onderhoudswerkzaamheden aan de vletten

Read More

Herstellen aandrijflijn SUF

De volgende sponsoren hebben Suanablake geweldig geholpen bij reparatie en herstel van de aandrijflijn (Motor en keerkoppeling) van ons slepertje SUF. Hartelijk dank!

Read More